شماره رند سیمکارت بین المللی انگلستان

250 شماره تمام رند سیمکارت بین المللی

22506 0

250 شماره تمام رند سیمکارت بین المللی

سیمکارت بین المللی با شماره انگلستان و آمریکا
آنتن دهی در سراسر دنیا حتی کشتی های کروز و خطوط هوایی اروپایی-بیش از 80درصد صرفه جویی در هزینه رومینگ و تماسهای خروجی*
سیمکارت بین المللی +10دلار شارژ اولیه
شماره معمولی سیمکارت بین المللی: 200.000 تومان
شماره رندسیمکارت بین المللی: 300.000 تومان

برای خرید و انتخاب شماره به ربات تلگرام ما مراجعه کنید:
http://www.t.me/arianltd_bot